KONKURS – Zachować pamięć i tożsamość

W naszej szkole jest organizowany konkurs fotograficzny pt. „Zachować pamięć i tożsamość”. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VIII.  Nagrody czekają.

Są dwie kategorie wiekowe:
I kategoria: klasy I-III
II kategoria: klasy IV-VIII

Cele konkursu:
pogłębianie świadomości o własnej tożsamości,
zachęta do modlitwy za zmarłych,
pogłębienie świadomości o orędownictwie świętych,
kultywowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego pobliskich miejscowości,
rozbudzanie wśród uczniów postawy patriotyzmu
Przedmiotem konkursu jest fotografia przedstawiająca jeden z podanych niżej tematów:
miejsca pamięci (np. przydrożne krzyże, wszelkie kapliczki, pomniki świętych),
zabytkowe nagrobki (np. zapomniane groby, groby zasłużonych osób m.in. żołnierzy)

Wymagania:
Fotografia musi być pracą autorską.
Każda fotografia musi zawierać następujące informacje:
imię, nazwisko i klasę autora,
tytuł zdjęcia,
miejsce wykonania fotografii.
Zasady konkursu pozwalają na zastosowanie filtrów (m.in. sepia, czarno-białe). Zabrania się używania filtrów pogarszających jakość fotografii.
Fotografię należy wywołać/wydrukować w formacie 10x15cm i dostarczyć do katechety do 25.10.2022r.
Kryteria oceny:
zgodność fotografii z podanym tematem konkursu,
kreatywne podejście do podjętej tematyki,
wartość artystyczna fotografii,
wartość techniczna fotografii (m.in. odpowiednia jakość),
sfotografowanie nietypowego miejsca
Nagrody:
W dwóch kategoriach wiekowych Jury przyzna miejsce I, II i III.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na Apelu dn.02.11.2022r.
Z konkursowych prac powstanie gazetka szkolna eksponująca talent fotograficzny wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

Skip to content