SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

W naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas. Wolontariusze należący do tych organizacji uczniowskich upowszechniają ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Klubu skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych i osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Uczestniczymy także w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu kształtuje w dzieciach otwartość na los drugiego człowieka, uczy poczucia odpowiedzialności za innych. Dzięki pracy w wolontariacie uczniowie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nabycia umiejętności planowania i przygotowywania różnych, często złożonych przedsięwzięć. Wolontariat to nie tylko pomaganie, ale także nauka dojrzałości.

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu co roku się zmienia. Każdego roku we wrześniu prowadzony jest nabór chętnych uczniów z klas ósmych. Zawsze możemy liczyć na wsparcie rodziców, którzy chętnie poświęcają swój czas, aby wspomóc naszych młodych wolontariuszy w ich pracy.

Jolanta Szkup i Jolanta Mędza
Koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu

Skip to content