Dzień Języków Obcych

Dnia 26 września w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Żeliszewie
Podkościelnym odbył się Dzień Języków Obcych.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od rywalizacji klas 0-3 w różnych konkurencjach językowych. Między innymi uczniowie mieli za zadanie odgadnąć prawidłowe cyfry i kolory w języku angielskim oraz uzupełnić tabelę rzeczowniki z danej kategorii.

Druga cześć wydarzenia dotyczyła klas 4-8. Rozpoczęła się ona tak samo jak poprzednia. Po
przywitaniu nas przez prowadzących, zostały wybrane dwie osoby, reprezentujące każdą klasę. 

Słuchaliśmy nagrań w języku angielskim, literowaliśmy słowa oraz wykazywaliśmy się wiedzą dotyczącą języka niemieckiego, który jest drugim językiem w klasach starszych.

Za każdy z wygranych konkursów uczniowie wygrywali kartkę, która pozwala im korzystać z różnych udogodnień na lekcjach języków obcych.
Wszystko odbywało się w dobrym klimacie.  Uczniowie przyjemnie spędzili czas oraz
mieli okazję wygrać skromne nagrody.

 

Inga Kowalczyk

Skip to content