Szkolny Klub Wolontariatu

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

W naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritas. Wolontariusze należący do tych organizacji uczniowskich upowszechniają ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Klubu skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, schronisk dla zwierząt i innych instytucji dobroczynnych i osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Uczestniczymy także w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fundament działania Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. Praca Koła opiera się przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować.

Praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu kształtuje w dzieciach otwartość na los drugiego człowieka, uczy poczucia odpowiedzialności za innych. Dzięki pracy w wolontariacie uczniowie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię. Mają również możliwość nabycia umiejętności planowania i przygotowywania różnych, często złożonych przedsięwzięć. Wolontariat to nie tylko pomaganie, ale także nauka dojrzałości.

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu co roku się zmienia. Każdego roku we wrześniu prowadzony jest nabór chętnych uczniów z klas ósmych. Zawsze możemy liczyć na wsparcie rodziców, którzy chętnie poświęcają swój czas, aby wspomóc naszych młodych wolontariuszy w ich pracy.

Jolanta Szkup i Jolanta Mędza
Koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu

Skip to content