Nauczyciele

Jasińska Katarzyna – Dyrektor szkoły

Derkacz Monika – kierownik świetlicy szkolnej

Adamczyk Anna – język angielski, biologia, doradztwo zawodowe

Badowski Przemysław – historia

Bruśniak Artur – wychowanie fizyczne

Derkacz Monika – wychowawca świetlicy szkolnej

Gochnio Beata – edukacja wczesnoszkolna

Jasińska Katarzyna – język polski

Kielak Bożena – geografia, muzyka, technika, biblioteka, informatyka

Kluj Beata – wychowanie przedszkolne

Kruk Elżbieta – wychowawca świetlicy szkolnej

Królikowska Aneta – język niemiecki, biblioteka

Kucharska Ewelina – pedagog

Kupińska Malwina – nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog

Kulik Agnieszka – język polski

Mędza Jolanta – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Osiński Tomasz – nauczyciel współorganizujący kształcenie, informatyka

Pluta Marta – edukacja wczesnoszkolna

Polkowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Ponikowska Jolanta – matematyka, fizyka, plastyka

Rubaj Patryk – religia

Skwiecińska Aneta – logoeda szkolny, wos

Stachniak Ola – religia

Szkup Jolanta – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Włodarczyk Renata – matematyka, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Skip to content