Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to jest najważniejsza organizacją uczniowską działająca w szkole. Jest organem rządzącym, animatorem życia kulturalnego w szkole.

Uczniowie, dzięki pracy w SU rozwijają kreatywność, uczą się odpowiedzialności, przedsiębiorczości i świadomego podejmowania decyzji.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2023/2024

 

Skład zarządu:

Przewodniczący Samorządu – Filip Pietrzak, kl. VII

Zastępca Przewodniczącego – Julia Kąkol, kl. VIII

Skarbnik – Marysia Kiełbasa, kl. VII

 

 Opiekunowie:

Anna Adamczyk, Malwina Kupińska

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Samorządu – Maciej Bareja, kl. VIII

Zastępca Przewodniczącego – Inga Kowalczyk, kl. VIII

Skarbnik – Julia Pluta, kl. VIII

 Opiekun: Anna Adamczyk

 

 

Skip to content